HALUAMME ANTAA LAPSELLE RAUHAN KASVAA JA KEHITTYÄ

KÄSITTEELLÄ ”KASVURAUHA” HALUAMME MUISTUTTAA MYÖS SIITÄ, ETTÄ LAPSI NAUTTII PIENISTÄ JA YKSINKERTAISISTA ASIOISTA. RAUHALLINEN HETKI, JUTTELUA, MIETTIMISTÄ, NAURUA, KIIREETÖNTÄ OLOA, EI HOPUTTAMISTA, EI TARVETTA LÄHTEÄ SUORITTAMAAN MITÄÄN.

Nämä ovat asioita, joita lapset kaipaavat. Haluamme tarjota lapselle paikan, jossa turha hektisyys toiminnasta karsitaan pois. Teemme asioita rauhassa, ja silloin lapsella on rauha nauttia meneillään olevasta toiminnasta. Ja oppia. Ja kehittyä. Ja ennen kaikkea iloita. Kasvurauhan yhteydessä haluamme korostaa myös leikin tärkeyttä. Leikkiessään lapsi saa kasvaa ja kehittyä rauhassa. Pyrimme luomaan lapsille toimintaympäristöä, jossa on mahdollisuus pitkäkestoiseen leikkiin. Lapselle leikki on ominaisin tapa oppia. Leikkimällä lapsi kokee ja rikastuttaa maailmaansa.

HALUAMME TARJOTA LAPSILLE KASVUYMPÄRISTÖN JOSSA EI OLE KIIRE

TARPEEN VAATIESSA HYVINKIN JOUSTAVA AIKATAULUMME MAHDOLLISTAA KIIREETTÖMYYDEN. KIIREETTÖMÄSSÄ YMPÄRISTÖSSÄ TOIMIMINEN ANTAA LAPSELLE RAUHAN TOIMIA OMASSA TAHDISSAAN. JA KASVATTAJINA MUISTAMME ETTÄ AIKUISET KIIREEN TEKEVÄT, EIVÄT LAPSET.

HALUAMME LUODA KAIKKIIN PERHEISIIN LUOTTAMUKSELLISEN JA KUNNIOITTAVAN SUHTEEN

VANHEMMILLA JA PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖLLÄ ON YHTEINEN TAVOITE ;LAPSEN KASVUN JA KEHITYKSEN TUKEMINEN SAMALLA LAPSEN YKSILÖLLISTEN PIIRTEIDEN HUOMIOIMINEN.

Tähän pääsemme molemminpuolisella, avoimella, kunnioittavalla  ja ymmärtäväisellä keskusteluyhteydellä. Hyvällä yhteistyöllä luomme kivijalan johon on hyvä tukeutua kun keskustelemme lapsen kasvusta ja kehityksestä. Tavoitteenamme on, että lapsen kasvattamisessa ollaan johdonmukaisia ja vedetään yhtä köyttä. Yhdessä vanhempien kanssa keskustellen kasvatetaan lasta toimimaan niin yksilönä kuin ryhmänkin jäsenenä muut huomioiden. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on toimintamme kulmakiviä. Vanhempien tietämys ja toiveet lapsensa päivähoitoa kohtaan ovat ensisijaisen tärkeitä asioita.

PÄIVÄKODISSAMME TAVOITTEENA ON HARMONINEN JA RAUHALLINEN KASVUYMPÄRISTÖ, JOSSA LAPSELLA ON TURVALLINEN OLO

Tämä toteutuu tuttujen ja turvallisten aikuisten läsnäololla ja osallistumisella lapsen päivän kulkuun. Lapsille asetetut rajat, rakkautta ja läheisyyttä unohtamatta luovat niin ikään turvallisuutta.

TAVOITTEENAMME ON YLLÄPITÄÄ PÄIVÄKODISSAMME TOIMINNALLISUUTTA

TÄMÄ TARKOITTAA ETTÄ TARJOAMME LAPSILLE JOKA PÄIVÄ MAHDOLLISUUDEN NIIN OHJATTUUN KUIN OMAVALINTAISEENKIN LEIKKIIN JA TOIMINTAAN LAPSEN IKÄKAUSI HUOMIOIDEN

Jokaiseen päivään mahtuu tekemisen riemua ja hauskoja hetkiä. Toimintamme on suunniteltua ja sitä toteutetaan. Toiminnassamme painotamme liikunnallisuutta; pelit, leikit, kesä-ja talviliikuntalajit. Toimintamme sisältää myös viikoittain musiikkia, kädentaitoja, satuja, leikkejä, pelejä… Me aikuiset osallistumme lasten kanssa toimintaan, emme vaan ohjaten vaan myös mukana toimien. Tarjoamme lapsille iloisia oppimisen ja oivaltamisen hetkiä. Toiminnallisuus tarkoittaa myös projektiajattelua: leikit ja tapahtumat ovat aina osa suurempaa meneillään olevaa teemaa tai kokonaisuutta. Toimintaa on sekä ohjattua että lasten itse keksimää. Haluamme tarjota toimintaa, joka voi koostua myös ns. tavallisista asioista: juttelemisesta, pelailusta, kirjojen lukemisesta, kävelyretkestä, kotiaskareista jne. Tärkeintä lapselle on rauhallinen ja tasapainoinen arki.  Toiminnallisuus onnistuu vain, kun henkilöstöllä on aktiivinen ja motivoitunut ote työhön. Toiminnan suunnitteluun osallistamme sekä lapsia että vanhempia.

HALUAMME ERITYISESTI PAINOTTAA TUNNEKASVATUKSEN MERKITYSTÄ

PÄIVÄÄN MAHTUU TUNTEITA LAIDASTA LAITAAN; ILOA, RIEMUA, NAURUA, SURUA, KIUKKUA, RAIVOA, HÄMMENNYSTÄ, PETTYMYSTÄ; NÄIDEN TUNTEIDEN AALLOKOSSA SEILATAAN JOKA PÄIVÄ.

Omien ja muiden tunteiden kohtaaminen, niihin suhtautuminen ja käsittely ovat ensiarvoisen tärkeitä taitoja. Opettelemme näitä taitoja joka päivä. Vaikka ”tunnekuohu” ei olisi lapselle itselleen tullut, voi kaverin tunteet hämmästyttää ja herättää kysymyksiä. Tunteita saa ja pitää näyttää. Kasvatushenkilöstön tehtävä on opettaa lasta nimeämään ja kohtaamaan tunteet. Varsinkin negatiivisten tunteiden aiheuttamat reaktiot lapsessa itsessään ovat tilanteita, jolloin aikuinen on läsnä tukemassa, lohduttamassa ja opastamassa.